171

Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel

Publicat în urmă cu 5 luni, în Parohia Plevna, de

Întocmai cum în zilele lui Noe, porumbița a vestit micșorarea apelor, tot asemenea și încetarea înecării păcatului a însemnat-o porumbelul.

Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel, pentru că acea pasăre este curată, blândă, iubitoare de oameni, fără de răutate și nu stă în locuri necurate. Tot asemenea și Duhul Sfânt este izvorul curăției, noianul iubirii de oameni, învățătorul blândeții, rânduitorul binelui și fuge de la cel care se tăvălește în tina cea necurată a păcatului, fără de pocăință.


Trimite
Powered by InterChat

π 0.02526 sec - PID: 3643