Istoric - VLĂDENI

 Hram: Sfântul Nicolae
 Adresa: Str. Vlad, nr. 77, comuna Vlădeni, jud. Ialomiţa
 Preot paroh: Gabriel POPA

BISERICA SFÂNTUL NICOLAE - VLĂDENI
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Prima atestare a satului Vlădeni datează din 15 ianuarie 1467, când este pomenit alături de alte sate ialomiţene de pe Borcea, într-un hrisov de întărire dat Mănăstirii Cozia de către voievodul Radu cel Frumos. La sfârşitul secolului al XVI-lea, avea acolo moşie - alături de alţii - voievodul Mihai Viteazul, ale cărui legături cu părţile de la vărsarea Ialomiţei sunt binecunoscute.
 ISTORICUL PAROHIEI. Către anul 1700, moşia Vlădenilor a ajuns în stăpânirea Mănăstirii Sfântul Ioan din Bucureşti, starea aceasta păstrându-se până la mijlocul secolului al XIX-lea. Dintre mărturiile şi monumentele trecutului, comunitatea de la Vlădeni înfăţişează întâi biserica parohială, aflată astăzi pe lista monumentelor istorice ale judeţului.
 Aşezată în colţul sud-estic al satului, chiar lângă marginea terasei înalte pe care sunt situaţi de secole Vlădenii şi într-o poziţie de dominare a împrejurimilor până departe, către popine şi lunca Borcei, biserica locală are hramul Sfântul Ierarh Nicolae.
 ISTORICUL BISERICII. Deşi e de crezut că un lăcaş a existat acolo încă din vremurile dinainte, biserica păstrată până astăzi a fost ridicată începând cu anul 1856. Iniţiativa a fost a egumenului Gavriil de la Mănăstirea Sfântul Ioan cel vechi din Bucureşti, pe moşia căreia se aflau Vlădenii şi căreia lăcaşul trebuia să îi servească ca metoc, dar şi cu cheltuiala credincioşilor din sat. La anul 1863, odată cu secularizarea din vremea lui Cuza-Vodă, lucrările de înălţare au încetat, fiind reluate la anul 1869, cu sprijinul familiei Davidescu, care avea arenda moşiei şi al comunităţii locale în frunte cu Iane Agalopol, Chiriac Cocă, Costache Postelnicul şi Şerban Burada.
 Primele reparaţii s-au făcut la anul l909 - când s-a ridicat şi clopotniţa - prin grija familiei Fuerea mare proprietară în părţile Sloboziei. Iar în anul 1947 s-au efectuat reparaţii la acoperiş şi turla bisericii. Ultimele reparaţii s-au făcut între anii 1995-2002, ocazie cu care întreg acoperişul a fost restaurat, iar pictura spălată, exteriorului i s-a dat aspectul actual lăcaşul fiind resfinţit la 25 mai 2003 de către Preasfinţitul Părinte Dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, preot paroh fiind Popa Gabriel.
 PISANIA bisericii menţionează următoarele: „Acest sfânt lăcaş cu hramul Sf. Ierarh Nicolae, a fost zidit din temelie în anul 1856 de care Ieromonahul Gavriil, egumenul Schitului Sf. Ioan cel Vechi din Bucureşti şi cu cheltuiala credincioşilor din sat. Venind secularizarea averilor mănăstireşti în anul 1864, lucrarea nu s-a mai putut continua, iar în anul 1869 lucrarea s-a continuat cu iniţiativa lui Mihai Davidescu şi cu cheltuiala locuitorilor din sat în frunte cu Iane Agalopul, Chiriac Cocă, Costache Postelnicu şi Şerban Burada, care au şi continuat lucrarea de pictură a bisericii, cu pictorul Nicolae Predeleanu din Călăraşi. Lucrările de întreţinere s-au făcut în anul 1909 de către Nicolae şi Vasile Fuerea din Slobozia. Lucrarea de pictură a catapetesmei s-a făcut în anul 1912 de către pictorul Ghe. S. Georgescu din Ploieşti. În anul 1970-1971 din dragostea credincioşilor pentru acest sfânt lăcaş şi cu stăruinţa preotului Iordache D. Nicolae, parohul comunei Vlădeni şi a consiliului parohial s-au făcut lucrările de pictură în tehnica frescă de către pictorul Costică P. Tudor din Bucureşti, ajutat de Gorciu Ştefan şi Cosa Constantin cu contribuţia bănească a credincioşilor din enorie sub înţeleaptă şi fericită arhipăstorie a Prea Fericitului Părinte Iustinian, Patriarhul Biserici Ortodoxe Române şi a preacucernicului protoiereu Stan Ion din Protoieria Feteştiului. Membrii consiliului parohial: preot paroh Iordache D. Nicolae (preşedinte). Membrii: Dima N. Constantin, Raţiu I. Dumitru, Dumitru N. Z. Mărgărit, Alecu Gh. Mărgărit, Ion I. Mitulescu, Virgil Radu, Stoica Ionescu, Cristea Neagu, Mihalache Stoica”.
 ARHITECTURA. Arhitectural, biserica din Vlădeni are un plan trilobat, absidele naosului fiind însă puţin scoase în evidenţă în interior găsindu-se doi stâlpi de susţinere. Dispune de un pridvor, mai mic decât restul lăcaşului, două tablouri încadrând această încăpere, iar deasupra intrării în biserică este înfăţişat tabloul sfântului Ierarh Nicolae, menţionându-se acolo şi momentul încheierii reparaţiilor din anii '70.
 Edificiul este realizat din zidărie de cărămidă cu fundaţie de cărămidă încastrată la circa l,25m în sol şi măsoară o lungime totală de 22,25m la sol, o lăţime de 8,28m iar înălţimea maximă este atinsă de turla de lemn dispusă pe pronaos, măsurând 20,1 m.
 Biserica este zidită în formă de cruce, având însă braţele foarte puţin proeminente. Acoperişul biserici este din tablă.
 PICTURA interiorului se prezintă într-o stare bună datorită restaurărilor repetate, iluminatul natural fiind asigurat prin ferestre înalte. Exteriorul se prezintă după ultimele reparaţii în culoarea crem, bordura realizată de jur împrejur, aproape de fundaţie, fiind de altă culoare.
 În anul 1869 au continuat lucrările de pictură a bisericii, cu pictorul Nicolae Predeleanu din Călăraşi. La anul 1912 s-au refăcut o parte a picturilor interioare şi s-a zugrăvit catapeteasma de către pictorul Gheorghe Georgescu. La anul 1924 s-a restaurat din nou pictura, de către Gheorghe Dumitrescu.
 Între anii 1970-1972 biserica a cunoscut reparaţii generale, prin stăruinţele comunităţii locale, în frunte cu preotul paroh Iordache Nicolae, tot atunci fiind refăcută întreaga pictură a interiorului, de către Costică Tudor ajutat de Gorciu Ştefan şi Cosa Constantin.
 PREOȚI slujitori: Pr. Popa Radu, Pr. Gheorghe sin Popa Radu, Pr. Nicolae Iordache (1948-1992), Pr. Vasile Cioară. În prezent, slujește PC Pr. Popa Gabriel din anul 1993.
 ACTIVITĂȚI. Parohia Vlădeni are grup de cateheză alcătuit din 20 copii în programul Hristos împărtășit copiilor. Biblioteca este funcțională cu registrul de împrumut de carte la zi. Se organizează colecte pentru copiii defavorizați din parohie.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00885 sec - PID: 10015