Istoric - Tonea

 Hramul: Sfântul Ierarh Nicolae
 Adresă: Str. Nucului, nr. 2, satul Tonea, comuna Modelu, judeţul Călăraşi
    Preot paroh: Constantin Cristinel BORCAN

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - TONEA
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Satul Tonea este menţionat de Bauer în descrierea geografică a judeţului Ialomiţa în perioada 1768-1774 ca făcând parte din plasa Lichireşti. [Samarian, Istoria oraşului Călăraşi..., p. 217.] Aşezarea este însă, în mod sigur, mult mai veche. A avut calitatea de comună de la 1864 şi până în anul 1950, având în componenţă în perioade diferite, satele Cadâna, Trămşani, Roseţi Clăcaşi, Radu Negru şi Modelu.Conform datelor din Fişa satului, acesta ar fi fost înfiinţat de foştii proprietari ai moşiei (Harocopol), ca sat de clăcaşi, cu locuitori trecuţi din Dobrogea. [A.N. Călăraşi, fond primăria comunei Tonea, dos. 8/1942, f. 77-82. Informaţii interesante despre moşie oferă şi lucrarea Dr. Evanghelia N. Georgitsoyanni de la Universitatea Harocopio din Athena, dedicată lui Panaghis A. Harocopos (1835-1911), apărută la Atena în anul 2000.]
 În anul 1835, satul Tonea era o aşezare bine întemeiată, de vreme ce autorul Peregrinului transilvan, Ioan Codru Drăguşan, a asistat aici la o nuntă. [Samarian, Istoria oraşului Călăraşi..., p. 162.]
 ISTORICUL PAROHIEI. O biserică în satul Tonea a existat sigur înainte de anul 1800, de vreme ce Popa Antonie sin Ioan Ungureanu (...) preoţit de preasfinţia sa episcopul Gligorie în oraşul Drâstorul şi au preoţit acolo trei ani şi din pricina turcilor au fugit în Ţara Românească şi s-au aşăzat la această biserică, ce să zice mai jos anume din satul Tonea, sud Ialomiţa, schimbându-i-să cartea cea dintâiu şi i s-au dat altă carte de mitropolitul Dositeiu cu leatul 1800, mai 31, iar la leatul 1806 s-au mutat la acest sat Vărăşti (...). [Catagrafia 1810..., p. 72; Diac. Nic. M. Popescu, Catagrafia Eparhiei Ungro-Vlahia, în Biserica Ortodoxă Română, anul XXXIX, nr. 12, martie 1916, p. 1314.]
 ISTORICUL BISERICII. Nu s-au păstrat informaţii despre biserica la care a slujit popa Antonie, care sigur a fost de lemn, dar în ceea ce priveşte biserica cu hramul Sf. Nicolae din satul Tonea, Anuarul din anul 1909 ne spune că este de zid şi lemn, s-a clădit la 1824-1825; s-a reparat în 1840, 1854 şi 1892. [Anuar 1909, p. 66.] Despre aceiaşi biserică, A. Ursescu ne spune că a fost construită în anul 1828. [Aureliu V. Urskescu, op. cit., p. 432-433.] În ceea ce priveşte documentele mai târzii ale Protoieriei, dacă în unele se precizează că: biserica (veche) cu hramul Sf. Nicolae a fost ridicată în anul 1800 şi renovată în anul 1887, fiind declarată monument istoric, [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 12/1956-1957, f. 587.] în altele se menţionează că: Cea veche este construită din paiantă şi învelită cu scândură în exterior. De când datează nimeni nu cunoaşte. Aşa au pomenit-o şi bătrânii satului. Este aproape improprie serviciului divin. [Ibidem, dos. 3/1965, f. 109.] Biserica era totuşi menţinută prin grija îngrijitorului şi a epitropului casier, lucrurile fiind în bună rânduială.
 Avându-se în vedere starea în care se găsea biserica veche, încă din anul 1946 s-a luat iniţiativa construirii unui nou lăcaş de cult. În anul 1947 s-a pus temelia, după care lipsind autorizaţia de construcţie, lucrările au fost sistate până în anul 1958 când şantierul s-a redeschis, valoarea devizului având două rubrici: după HCM 744/1957 valoarea era de 64.000 lei, iar după O.C.L.M., de 105.000 lei. [Ibidem, dos. 58/1958-1959, f. 217.]
 La 17 martie 1964, aflăm că biserica era terminată de roşu şi acoperită cu tablă galvanizată, are materialul lemnos şi feros necesar, precum şi suma de 10.000 lei la CEC, dar nu are autorizaţie de construcţie conform Decretului 144/12957. [Ibidem, dos. 4/1963-1964, f. 5.]
 În 7 februarie 1975, preotul paroh Cristea Popa informa protoieria că s-a terminat tncuirea bisericii în interior şi s-a executat şi pardoseala din beton cu mozaic, lucrându-se în continuare la tâmplă şi la Sfânta Masă. Lucrările fiind urmărite cu atenţie de protoierie, la 28 noiembrie acelaşi an, preotul paroh comunica că s-a confecţionat tâmpla la biserica nouă, parohială, la preţul de 4.000 lei (din care 1.000 lei, impozit manoperă), iar gardul de la cimitir a fost donat de enoriaşul Ioan Haralambie Iancu.
 La inspecţia din 11 februarie 1978, protoiereul nota că biserica este construită de roşu, acoperită cu tablă, tencuită în interior, urmând a se termina în cursul acestui an, necesitând finisare şi pictură pentru a putea fi dată în folosinţă. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi,dos. 11/1978, f. 20-22.] Exista încă şi biserica veche aflată în stare necorespunzătoare şi încă nedemolată.
 Pe scurt, cele mai sus menţionate sunt confirmate şi de textul PISANIEI:
 „Ziditu-sa acest sfânt locaş cu hramul Sf. Ier. Nicolae în anul 1947 pe locul donat de Margareta D Maican, înălţându-se până la centură. S-a continuat în 1958 şi s-a terminat între anii 1974 – 1978 sub păstorirea şi la îndemnul preotului Cristea Popa ajutat de enoriaşul Păun Ion.
 Pictura s-a executat în anii 1977 – 1978 în vremea arhipăstoririi P.F. Patriarh Iustin Moisescu, de către pictorul Ioan Ganea din com. Muntenii Buzău, judeţul Ialomiţa. Târnosirea s-a săvârşit de către P.S. episcop Roman Ialomiţeanul în luna noiembrie 1978”.
 În urma lucrărilor de refacere a picturii, dar şi de consolidare a zidurilor cu tiranţi de oţel şi retencuirea părţilor afectate de cutremure, efectuate între anii 1994-1997, la data de 19 iunie 2000, biserica a fost resfinţită de către Preasfințitul Părinte Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, ocazie cu care s-a pus şi a doua PISANIE: „S-a sfinţit acest sfânt lăcaş de Preasfinţitul Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor în anul mântuirii 2000, luna iunie, ziua 19. Lucrările au fost realizate de către credincioşii parohiei sub păstorirea P.C. Popa Marian. Amin”.
 ARHITECTURA. Biserica are configuraţia unei nave, cu lungimea de 25 m şi lăţimea de 10 m. Este construită din cărămidă, pe temelie de piatră, acoperită cu tablă zincată. Are trei turle mari, două în faţă, pe pridvor şi una în spate, pe naos, pe fiecare fiind montată câte o cruce mare de fier. Zidurile sunt consolidate cu tiranţi de oţel, iar exteriorul este tencuit şi văruit în culoarea albă.
 PICTURA. Dacă biserica veche nu a fost pictată, la biserica nouă pictura a fost executată, în stil realist, în perioada 1977-1978 de către pictorul Ioan Ganea din Munteni Buzău, pe baza devizului în sumă de 101.336 lei, aprobat de Sfânta Arhiepiscopie şi a adjudecării licitaţiei organizată în ziua de 2 septembrie 1976, când a prezentat oferta cea mai avantajoasă, de 64.000 lei preţ global. Au mai prezentat oferte pictorii Marin Gheorghe din Radomireşti – Olt, Victor Constantinescu din Cluj-Napoca şi Toma Condrea din Râşnov.
 A fost refăcută în perioada 1994-1997, în tehnica tempera de către pictorul Liche Elena, cu contribuţia credincioşilor, sub îndrumarea preotului paroh Marian Popa.
 ANEXE. Biserica are clopotniţă, construită în anul 1993, care adăposteşte un clopot (nu avem informaţii dacă este cel care a fost returnat în perioada 1946-1956) şi casă parohială, a cărei construcţie a început în anul 2001, care adăposteşte şi cancelaria parohiei. Are două cimitire, separate, unul în suprafaţă de 2000 mp şi celălalt în suprafaţă de 1.800 mp.
 PREOȚII. Documentele amintesc de Preotul Voicu (1832-1860); Preotul Alexandru (1863); Preotul Simion Cegăneanu (1 ianuarie 1883); Preotul Ioan Nicolae (15 martie 1929-1931); Preotul Chiriță Ioan (15 februarie 1931-1943); Preotul Dumitru Petcu, Preotul Arghir Brătianu, Preotul Vasile Roaită (1955-1961); Preotul suplinitor Gheorghe Dumitrescu, Preotul Cristea Popa (5 februarie 1967), Preotul Popa Marian. În prezent la această parohie slujește preotul Borcan Constantin Cristinel (din anul 2000).
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară următoarele activități: lunar, familiile nevoiașe din parohie primesc ajutoare constând în alimente, haine și medicamente. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială.

TEXT: Nicolae Ţiripan
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00877 sec - PID: 22434