Istoric - Sudiţi

 Hram: Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil
 Adresa: sat Sudiţi, comuna Sudiți, județul Ialomiţa
 Preot paroh: Ion FLOREA
 Preot coslujitor: Daniel DOBRIN

BISERICA SFINŢII VOIEVOZI MIHAIL ŞI GAVRIIL - SUDIȚI
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Satul Sudiţi a fost întemeiat la sfârşitul sec. al XVII-lea, pe o moşie a Mănăstirii Slobozia, de către păstori ardeleni, supuşi austrieci (,,sudiţi“), de unde şi numele care s-a dat satului.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica parohială cu hramul Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil a fost zidită din temelie în anul 1855 şi sfinţită în data de 10 iulie 1856, având ctitor pe arendaşul Teodor Doicescu, care ţinea cu arendă moşia din latura de apus a comunei Sudiţi, numită pe atunci Pantelimon, iar moşia era proprietatea Mănăstirii Slobozia. Conducătorii Mănăstirii au convenit cu arendaşul Teodor Doicescu să clădească din temelii o biserică pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor comunei Sudiţi, iar drept plată, arendaşul să fie scutit a mai plăti Mănăstirii arenda cuvenită pe o perioadă de doi ani.
 PISANIA bisericii menţionează: ,,Acest sfânt lăcaș cu hramul Sf. Voievozi Mihail și Gavriil, Sf. Muc. Teodor Tiron, Sf. Muc. Gheorghe și Adormirea Precistii, s-au zidit din temelie la leat 1855 de D. Teodorache Doicescu din fondurile sfintei Mănăstiri Slobozia, în zilele preaînaltului domn Barbu Dimitrie Știrbei Vodă, arhipăstorind Preasfinția Sa Mitropolit al Ungrovlahiei D. D. Nifon și s-a sfințit la leat 1856 în vremea egumenului Evghenie al Sloboziei 1856 iunie 10“.
 Biserica a suferit nenumărate reparaţii odată cu trecerea timpului, în special după cutremurele mari din anii 1940 şi 1977, în anul 1952 fiind necesară înlocuirea învelitorii din tablă galvanizată, iar starea actuală a ei, în ciuda celor 154 ani scurşi, este una bună.
 ARHITECTURA. Edificiul are formă de navă, cu un pridvor din cărămidă sprijinit pe şase stâlpi, o turlă mare octogonală în dreptul pronaosului. Este prevăzută cu cinci ferestre mari, dintre care patru în biserică, câte două pe fiecare latură, şi una în altar. La intrare, biserica are o uşă în două deschizături, din lemn de brad. Biserica este zidită în întregime din cărămidă şi var hidraulic, pereţii având o grosime de 0,8 m. Acoperişul este din tablă albă, galvanizată. Pardoseala din altar şi naos este formată din pietre romboidale, în pridvor şi pronaos turnându-se beton în locul pietrelor tocite şi sfărâmate de paşii închinătorilor. În pronaos, biserica fiind neîncăpătoare, i s-a adăugat în anul 1894 un pod de lemn, executat pe cheltuiala enoriaşului Tache Duru, pod care odată cu refacerea picturii în anul 1972 a fost demolat, întrucât ocupa jumătate din biserică.
 PICTURA murală a fost realizată în prima jumătate a anului 1856, de către pictorul Ioan Z., mărturie stând inscripţiile chirilice de pe icoanele catapetesmei, pictură în tehnica fresco, care se distinge prin colorit şi simetrie, marcând trecerea de la pictura clasică bizantină la cea modernă.
 Din cauza fumului de lumânări, aceasta a trebuit refăcută la începutul sec. al XIX-lea, de către un pictor din Călăraşi, I. Predeleanu, în tehnica ulei, păstrându-se acele locuri unde au stat chipurile de sfinţi din prima pictură. A fost nevoie şi de a treia pictură, executată în anul 1972 de către pictorii Bănică Dimitrie din Bucureşti şi Ion Anghel din Curtea de Argeş, în tehnica ulei, păstrându-se în pridvor şi pe frontispicii tehnica frescă iniţială.
 În anul 1985, s-a repictat biserica de către pictorul Marian Rondeli, iar în 2009, pictura bisericii a fost restaurată, de către pictorul Marin Bonea. Biserica a fost resfinţită în anul 1986, de către Episcopul Vicar Roman Ialomiţeanul, iar în anul 2012 a fost resfinţită de către Preasfinţitul Vincenţiu.
 ANEXE. Separat de biserică, s-a clădit o clopotniţă, în anul 1934, din cărămidă cu temelie din beton. Este acoperită cu tablă galvanizată, are la parter o cameră ce serveşte cancelaria parohială şi un muzeu, la etaj fiind suspendate clopotele: unul de 250 kg şi altul de 70 kg.
 Între anii 2007-2008, parohia Sudiţi a construit în curtea lăcaşului de cult un sediu administrativ, care a fost resfinţit de către Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.
 PREOȚI slujitori, de la înființare până în prezent, în ordine cronologică: Fotiade Nedelcu, 1824 – 1954, Dragu Grigorescu, 1854 – 1879, David Davidescu, 1879 – 1920, Vasile Georgescu, 1920 – 1924, Gheorghe Decu, 1925 – 1972, Ștefan Constantin, 1934 – 1985, Florea Ion, 1975 – prezent Florin Ion, 1999 – 2000, Rada Adrian, 2000 – 2001, Sturzoiu George Daniel, 2001 – 2008 și Dobrin Daniel, 2009 – prezent.
 ACTIVITĂȚI. S-au organizat pelerinaje la mănăstirile din Patriarhia Română.
 În fiecare duminică se organizează cerc catehetic, structurat pe limite de vârste, tematică diversificată sau comemorări/prăznuiri ale diferitelor mari sărbători sau evenimente religioase, grupul de cateheză integrându-se în programul Hristos împărtășit copiilor.
 De asemenea, în fiecare duminică fără excepție, aproximativ 15 copii servesc masa în sala de mese a Sediului Administrativ al parohiei – Centru Social. Din fondurile parohiei, dar și prin susținerea diverșilor sponsori, se organizează colecte de alimente, medicamente și îmbrăcăminte pentru cazurile sociale. În Sediul Administrativ este organizată o bibliotecă parohială frecventată de aproximativ 100 de persoane.
 Se oferă asistență și îngrijire permanentă unei persoane cu handicap, parohia îngrijindu-se de toate nevoile acesteia: medicamente, alimente, îmbrăcăminte, transport la doctori specialiști.
 În parohie există și un muzeu unde sunt expuse obiecte de o valoare deosebită, dar și o colecție de carte veche, unicat, amprentată de scriitorul Apostol Culea, originar din Sudiți.

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00946 sec - PID: 10304