Istoric - Sfântul Ierarh Nifon - Călăraşi

 Hram: Sfântul Ierarh Nifon
 Adresă: Aleea Bisericii, nr. 1, localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Paul Marian ANASTASE
 Preot coslujitor: Bogdan MALCIU

BISERICA SFÂNTUL IERARH NIFON - MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI
 
 ISTORICUL PAROHIEI. Biserica parohială Sfântul Ierarh Nifon este situată în partea sud-vestică a oraşului Călăraşi, într-o zonă mărginită în partea de est de strada Victoriei, în vest de strada Panduri, la sud de strada Năvodari şi la nord de strada Bucureşti.
 A luat fiinţă în anul 2003, până în luna martie postul de preot paroh fiind vacant. La începutul anului 2003, după praznicul Bobotezei, între locurile destinate pentru construcţia unor biserici în municipiul Călăraşi, vizitate de P.S. Episcop Dr. Damaschin Coravu s-a aflat şi P.T.(Punctul Termic) nr. 33 situat în zona Orizont – Mircea Vodă, care era dezafectat. Respectiva locaţie se află între străzile Panduri şi Victoriei şi dispune de o aşezare deosebită între blocurile situate între Bazar şi cartierul Mircea Vodă, la sud de strada Bucureşti.
 ISTORICUL BISERICII. În luna februarie 2003, Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor înaintează Primăriei municipiului Călăraşi o cerere prin care solicită respectivul spaţiu. În şedinţa din 27 martie 2003, Consiliul Local al Municipiului Călăraşi aprobă ca P.T. 33, cu o suprafaţă de 280 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 850 mp să treacă în administrarea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, în vederea ridicării unui locaş de cult.
 În luna martie 2003 la parohia cu hramul Sf. Ierarh Nifon este adus prin transfer de la parohia vecină, Mircea Vodă, preotul Malciu Bogdan, care preia din mers îndeplinirea obiectivului de a ridica aici, un nou lăcaş de cult, iar în luna următoare încep lucrările de amenajare şi transformare a punctului termic în biserică parohială, la 1 iunie acelaşi an săvârşindu-se prima Sfântă Liturghie în noul lăcaş de cult.
 Duminică, 29 iunie 2003, Preasfinţitul Părinte Dr. Damaschin Coravu, episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a săvârşit slujba de sfinţire, urmată de Sfânta Liturghie arhierească a bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nifon al Constantinopolului, în municipiul Călăraşi. [Bărăganul Ortodox, anul I, nr. 1, iunie 2003, p. 14.] 
    În toamna anului 2003 au început lucrările la pridvor, continuate în anii 2004-2007, când s-au finalizat aceste lucrări prin pictarea pridvorului şi a intrării în sfânta biserică în primăvara anului 2007, precum şi ridicarea celor două turle. Concomitent, au fost efectuate lucrări de împrejmuire a curţii bisericii cu gard de beton, montare a două porţi de fier şi racordare la reţeaua electrică.
 În aceiaşi perioadă au continuat lucrările şi în interiorul bisericii, finalizându-se lucrările la Sfântul Altar prin ridicarea Sfintei Mese şi placarea cu marmură a proscomidiarului.
 Pentru continuarea lucrărilor de pictură şi finisaje exterioare în anul 2013, dar şi demararea lucrărilor de construcţie a unei săli multifuncţionale (Centru social), separată de lăcaşul de cult, pe un teren în suprafaţă de 229 mp, dat în folosinţă pe 49 de ani, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 47 din 25 aprilie 2013, Primăria Călăraşi a alocat suma de 100.000 lei, iar Consiliul Judeţean Călăraşi suma de 20.000 lei.
 ARHITECTURA. Biserica este în formă de navă, având trei turle, fiind acoperită cu tablă. Pronaosul este acoperit de o calotă sferică peste care se ridică două turle hexagonale. Peste naos se ridică turla mare, hexagonală, executată din lemn şi acoperită cu tablă tip lindab. Altarul este semicircular la interior si exterior, acoperit cu o calotă sferică, fiind despărţit de naos cu o catapeteasmă.
 PICTURA. În prezent la biserica Sf. Ierarh Nifon se execută lucrări de pictură în tehnica fresco, de către pictorul Timofti Valeriu din Republica Moldova şi ucenicii săi.
 De la 1 iulie 2003 şi până la 20 iulie 2007 când s-a mutat la cele veşnice, a slujit la Sf. Altar al acestei biserici preotul pensionar Curteanu Alexandru.
 PREOȚII. Primul preot paroh a fost Malciu Bogdan (2003 -1 mai 2010 când este numit preot II); a mai slujit la această parohie preotul pensionar Curteanu Alexandru (1 iulie 2003-20 iulie 2007 când a trecut la cele veșnice). În prezent la această parohie slujesc preotul paroh Anăstase Paul Marian (hirotonit diacon pe seama acestei parohii în data de 4 iulie 2008, iar din 2010 a fost numit paroh) și preotul II Malciu Bogdan.
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară mai multe programe sociale după cum urmează: familiile nevoiașe din parohie primesc ajutoare constând în alimente, haine și medicamente. Parohia are în construcție un Așezământ social, unde va organiza activități sociale și catehetice atât cu enoriașii, cât și cu elevii din parohie. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor.

TEXT: Nicolae Ţiripan
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00953 sec - PID: 24255