107

Înjumătăţind curgerea celor patruzeci de zile ale postului, veniţi să mergem cu dragoste împreună cu Hristos la dumnezeiasca Patimă. Ca împreună cu Dânsul răstignindu-ne, să ne facem părtaşi Învierii Lui.


 Înjumătăţind acum postul şi ajungând, Hristoase al meu, la închinarea purtătoarei de viaţă Crucii Tale, căzând înaintea Ta strigăm către Tine: Mare eşti, iubitorule de oameni, şi mari sunt lucrurile Tale; că ai arătat cinstită Crucea Ta, căreia cu frică închinându-ne strigăm: Slavă marii Tale milostiviri. 


În mijlocul zilelor înfrânării venind astăzi cu puterea Crucii să preaslăvim pe Cel ce s-a înălţat pe ea, în mijlocul pământului, ca pe Mântuitorul şi Dumnezeul cel puternic, strigând: Arată-ne pe noi, Stăpîne, văzători ai Patimilor Tale şi ai cinstitei Învieri, dăruindu-ne îndurare şi mare milă. 


Să smerim patimile cele trupești cu ferirea de mâncări şi cu urârea plăcerilor şi lemnul Crucii cu credinţă să-l sărutăm; că se vede în arătare închinat şi pe toţi sfinţeşte cu dumnezeiescul har. Domnului să strigăm: Mulţumim Tie, Îndurate, Cel ce mântuieşti printr-însa sufletele noastre. 

(Triod)


Marți, 2 aprilie 2019, în biserica parohială, în cadrul adunării zilnice de rugăciune s-a citit imnografia zilei a doua din săptămâna a patra a Marelui Post.
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01246 sec - PID: 3628