45

Trepte spre închinarea în duh și adevăr (LXII)

Publicat în urmă cu 3 luni, în Parohia Plevna, de

Viața religioasă a Bisericii în timpul Sfinților Apostoli


Caracterul cultului accentuat iudeo-crestin


Alcătuit din „credincioși” ai templului, cultul divin al creștinilor a avut la început un caracter mixt, iudeo-creștin „în sensul că atât Apostolii cât și primii creștini, proveniți în majoritate dintre iudei, moștenesc practicile de cult ale Vechiului Testament astfel încât tinerele comunități creștine, au continuat și au păstrat formele tradiționale ale cultului sinagogii cu care oamenii care alcătuiau aceste comunități au fost obișnuiți. 

  Istoria este martoră a faptului că nașterea creștinismului este nașterea unei mișcări de origine iudaică, temele teologice și instituțiile creștine fiind în mare măsură tributare mediului lor de origine.

  Cartea Faptelor subliniază fidelitatea Apostolilor la Ierusalim, față de cultul tradițional evreiesc. Înaintea persecuției stârnite impotriva lor de către Sinedriu, apostolii și cei „ce stăruiau în învățătura lor” nu au încetat să se roage în Templu (Fapt 2, 46 ), să respecte ceasurile de rugăciune (Fapte 3, 1 ) și sărbătorile (Fapte 20, 16 ). Fidelitatea lor față de cultul iudaic, menținută în Ierusalim până după catastrofa din anul 66, era atât de evidentă, încât ei inșiși se puteau numi „plini de râvnă pentru Lege” (Fapte 21,20 ) . 

Prima fază a dezvoltării cultului tinerei comunități este mult influentată de cultul sinagogii acelor timpuri, putând fi chiar considerat ca o continuare a lui. În sinagogă, iudeii se adunau să se roage în comun, să citească din Lege și proroci, să cânte psalmi și să asculte predica exegetică a lecturii biblice respective urmând un tipic al desfășurării cultului compus din rugăciuni și psalmi, care în timpul unei zile avea următoarea structură :

• Rugăciunea publică de dimineață ;

• Jertfa adusă la cesul al IX-lea;

• Jertfa de seară în care un element de bază îl constituie psalmul 140;

• Altă slujbă de seară.


Trimite
Powered by InterChat

π 0.01097 sec - PID: 4146