78

Trepte spre închinarea în duh și adevăr (LXI)

Publicat în urmă cu 3 luni, în Parohia Plevna, de

Viața religioasă a Bisericii în timpul Apostolilor


Faza întâi- caracterul accentuat iudeo-creștin


Deși cultul Vechiului Testament a fost abrogat de cel Nou, totuși datorită faptului că Testamentul Vechi este față de cel Nou în raport de introducere istorica și pentru faptul ca ele consună și au legături foarte strânse, se păstrează în cultul creștin o sumă de forme, ceremonii și simboluri, moștenite de la Testamentul cel vechi.

  Așa că, atunci când a venit timpul pentru crearea unui cult creștin independent, a fost chiar natural, ca acesta să fie influențat- atât în formă cât și în spirit – de acest cult tradițional, care a fost atat de apropiat primilor crestini” . 

Astfel, oricine studiind formele precreștine ale cultului evreiesc și rugăciunile Bisericii nu poate să nu observe similaritatea de atmosferă sau că ambele sunt modelate în aceeasi formă... În ciuda acestor diferențe, ele sunt în mod sigur unul și acelasi tip de cult . Această dependență nu se oprește la terminologia biblică sau la acele forme și construcții lingvistice biblice ce sunt comune atât cultului evreiesc cât și celui creștin. „Avem de a face cu o dependență structurală, cu o similaritate de plan a tuturor serviciilor, a marilor unitati liturgice, cu elementele de bază care, în ambele cazuri determină formarea slujbei divine, a conținutului și a săvârsirii sale generale. Astfel, de exemplu, dacă acte precum binecuvântarea numelui lui Dumnezeu, preamărirea, mărturisirea păcatelor, mijlocirea, și, în cele din urmă slăvirea lui Dumnezeu pentru lucrarea Sa in istorie- ca elemente aflate într-o relație și ordine precisă- dacă acestea constituie structura normală a rugaciunii sinagogii, trebuie notat că aceleași elemente, în aceeași ordine și relație, constituie structura rugăciunii creștine primare. Așa sunt: rugăciunea comună, îngenunchierea, starea dreaptă la rugăciune, cântarea, citirea Scripturii, binecuvântarea și sfințirea, punerea mâinilor și tămâierea alături de alte asemenea forme si ceremonii ale cultului, precum și simboluri natural: pâine, apa, lumina, tămâia” . 


Trimite
Powered by InterChat

π 0.01337 sec - PID: 19631