Istoric - Cuza Vodă

 Hram: Sfântul Ioan Botezătorul
 Adresa: Satul Cuza Vodă, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Marian POPA

BISERICA SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL - CUZA VODĂ
 
 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Din Istoricul satului Cuza-Vodă, [O copie a acestui istoric se află în posesia lui Nicolae Ţiripan.] întocmit de directorul şcolii Vasile Teodor, la 25 august 1933, aflăm că satul a luat fiinţă în anul 1894 prin împroprietărirea în lunile iulie şi octombrie a 632 locuitori din judeţele Ialomiţa, Ilfov, Vlaşca şi Muscel, cu câte un lot format din 2000 mp loc de casă, 2500 mp islaz, 500 mp analogie, restul teren arabil în moşia Statului Ceacu - Valea Plopului, fostă a mănăstirii Sf. Apostoli [A.N. Călăraşi, fond Primăria comunei Cuza Vodă, dos. 1/1919, f. 2-25.]. Tot atunci s-a rezervat locurile pentru construirea spaţiilor necesare viitoarelor instituţii publice ale comunei, între care şi 4000 mp pentru locaşul de biserică şi 2 ha 5280 mp pentru cimitir.
 ISTORICUL PAROHIEI. Aşa cum am amintit, la înfiinţarea satului au fost rezervate loturi şi pentru biserică şi cimitir. La începuturile existenţei satului, locuitorii erau nevoiţi să meargă la biserica din satul Ceacu, între cele două sate neexistând nici o linie de demarcaţie. În anul 1907, un comitet de săteni sub conducerea lui Savu Stănescu, a luat iniţiativa construirii un lăcaş de cult.
 ISTORICUL BISERICII. Construcţia bisericii cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, s-a făcut prin contribuţia sătenilor şi ofrande şi a durat şapte ani, fiind gata în anul 1914.
 În decursul timpului, biserica a suferit lucrări de reparaţii. Primele au fost efectuate în anii 1933-1936, când biserica a fost renovată complet, s-au pus plăci mozaicate pe jos şi s-a învelit acoperişul cu solzi de tablă galvanizată. Alte reparaţii generale au fost efectuate în perioada 1940-1946, cheltuielile fiind suportate de către enoriaşii parohiei, dar şi cu sprijinul ministerului, care a oferit suma de 25.000 lei. La 3 martie 1944, Episcopia Constanţa trimitea 12 diplome de mulţumire pentru credincioşii care au contribuit la reparaţia bisericii din comuna Cuza Vodă. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 5/1943-1944, f. 50, 65; dos. 3/1965, f. 100.]
 În anii 1955-1956 au fost efectuate reparaţii generale constând în tencuieli exterioare, uleitul Sfântului Altar, a interiorului bisericii şi pridvorului, văruit exterior, refacerea jgheaburilor de scurgere, construirea din nou a două părţi din gardul bisericii din scândură şi refacerea celorlalte două părţi, dându-se un aspect gospodăresc Sfintei Biserici. [Ibidem, dos. 1271956-1957, f. 57.]
 În urma lucrărilor executate în anul 2000, la 7 ianuarie 2001 biserica a fost resfinţită de către Preasfinţitul Părinte Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor. Cu această ocazie, PC Pr. Paroh Popa Marian i s-a acordat distincţia de Iconom Stavrofor [Almanah bisericesc 2002, p.252.] şi a fost pusă PISANIA cu următorul text:„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Ziditu-s-a această sfântă şi dumnezeiască biserică din comuna Cuza-Vodă, judeţul Călăraşi, având ca hram pe Sfântul Ioan Botezătorul. Zidirea s-a început în anul 1907 din contribuţia locuitorilor şi s-a sfinţit la 8 iunie 1914 în timpul arhipăstoririi mitropolitului D.D. Conon Arămescu. Sfinţirea a fost făcută de către arhiereul Nifon Ploieşteanul însoţit de protoiereul judeţului Dumitru Dobre, precum şi alţi preoţi. La această sfinţire au luat parte un număr mare de credincioşi de prin împrejurimi.
 În anul 1989, au început lucrările de pictură din nou sub îndrumarea pr. paroh Popa Marian, de către pictorul Niţescu Vasile, cu ajutorul consiliului parohial.
 La data de 6 mai 1990, s-a oficiat slujba de resfinţire de către P.S. părinte episcop Roman Ialomiţeanul, însoţit de un sobor de preoţi din Protoieria Călăraşi.
 În anul 2000 au început lucrările de renovare exterioară şi interioară a sfântului locaş şi clopotniţei, sub îndrumarea pr. paroh Popa Marian şi a consiliului parohial.
 La data de 1 ianuarie 2001, s-a oficiat slujba de resfinţire de către P.S. părinte episcop dr. Damaschin Coravu al Sloboziei şi Călăraşilor, însoţit de un sobor de preoţi”.
 ARHITECTURA. Biserica în formă de cruce, este construită din cărămidă, pe temelie de piatră calcaroasă, cu trei turle şi în faţă pridvor sprijinit pe patru stâlpi.
 PICTURA bisericii a fost executată pentru prima dată în anul 1914 de către pictorul Ştefănescu şi a fost repictată în anul 1938 de pictorul bisericesc Niţă Angelescu, fiu al satului. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 37/1965, f. 100.]
 În anul 1968, resimţindu-se nevoia restaurării picturii, a fost întocmit devizul privind lucrările de spălare, restaurare şi vernisare a acesteia. Lucrarea a fost adjudecată de pictoriţa Olga Stângaciu-Voinescu din Bucureşti. În urma efectuării lucrărilor de spălare şi repictare, biserica a fost resfinţită în ziua de 3 septembrie 1972, slujba fiind oficiată de PC Pr. Ioan Purcărea, protoiereu de Călăraşi, delegat de către Sf. Arhiepiscopie a Bucureştilor. [Ibidem, dos. 29/1972, f. 93.]
 În anul 1988 a fost întocmit devizul pentru adjudecarea lucrărilor de pictură. Licitaţia s-a ţinut în ziua de 27 ianuarie 1989, cea mai avantajoasă ofertă fiind cea a pictorului Vasile Niţescu din Bucureşti. Se recomanda folosirea unei culori de albastru mai variat şi tratarea norilor în mod tradiţional. La Liturghia Îngerească va fi prezentat Mântuitorul oficiind cu toţi îngerii în procesiune.
 ANEXE. Clopotniţa bisericii a fost construită din cărămidă în anul 1924 (după unele surse, în anul 1927) şi la inspecţia din anul 1953 era considerată ca monumentală şi majestuoasă. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 2/1953, f. 82-83.]A fost distrusă în anul 1968, în urma unui incendiu care a distrus şi clopotul.[ Ibidem, dos. 5/1968, f. 169.] A fost reconstruită în anii 1968-1969. [Ibidem, dos. 16/1968-1969, f. 216.]
 În urma aprobării Centrului Eparhial din 7 octombrie 2002 s-a vândut imobilul ce servea drept casă parohială, care era degradat şi departe de biserică, iar la 16 octombrie 2002 a început construcţia noului oficiu parohial din BCA şi beton armat, iar în anul 2007 a fost achiziţionat un garaj tip Prefab, folosit ca magazie a parohiei.
 Cimitirul, în suprafaţă de 2,2630 ha, se află la marginea satului, are capelă şi este împrejmuit cu gard prefabricat prin contribuţia credincioşilor.
 PREOȚII. Preotul Gheorghe Marinescu (1914-1916); Preotul Tiberiu S. Mihail (1 septembrie 1916-01 octombrie 1931); Preotul Ioan C. Mihăilescu (15 noiembrie 1931-1985); Preotul Ioan Ciochinaru (1967-1969). Din anul 1985 a fost hirotonit preot și numit paroh al Parohiei Cuza Vodă, preotul Popa Marian, care slujește și în prezent.
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară permanent activități sociale, cum ar fi: strângerea de ajutoare financiare și îmbrăcăminte pentru familiile nevoiașe din parohie.

TEXT: Nicolae Ţiripan
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01197 sec - PID: 24469