Istoric - Ceacu

 Hramuri: Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
 Adresa: satul Ceacu, comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Rafael Florian BIRTAŞU

BISERICA SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL - CEACU
 
 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Din studiul monografic [Studiul monografic (în copie) se află în posesia lui Nicolae Ţiripan.] întocmit la 21 octombrie 1933 de directorul şcolii din comună, aflăm că la 2 km spre nord de cantonul nr. 1, de pe şoseaua Călăraşi - Olteniţa, se află situată comuna Ceacu... Pe la anul 1821, din cauza persecuţiunilor turceşti, câţiva locuitori din comuna Calipetrov, jud. Durostor, anume: Demev, Gelu, Ghenciu, Sava Bimbaşa şi alţii al căror nume nu l-am putut afla, sub conducerea unuia anume Ceacu, au trecut Dunărea dincoace… Ceacu şi-a făcut bordeiul chiar sub coasta dealului pe locul unde se găseşte cimitirul actual al satului.N-a trecut mult de la venirea lor aici şi alţi locuitori din Calipetrov, mai mult rude de ale lor, auzind de ei şi pentru a scăpa şi ei de asupririle turcilor, au plecat încoace, spunând că merg la satul lui Ceacu. Aşa că satul a luat numele de Ceacu după numele primului om care a venit aici....
 ISTORICUL BISERICII. În privinţa construcţiei bisericii majoritatea documentelor înclină spre anul 1860. Astfel, A.V. Ursescu consemnează că comuna Ceacu are o biserică cu hramul Sf. Nicolae, parohială, construită în anul 1860, cu 18,50 pogoane teren arabil, iar serviciul religios se oficiază de preotul G. Marinescu. [Aureliu V. Ursescu, op. cit., p. 269.]
 Anuarul Casei Bisericii precizează că biserica parohiei Ceacu este de zid, s-a clădit în 1860-1861, nu s-a reparat niciodată şi se simte mare nevoie de a fi zugrăvită din nou. [Anuar 1909, p. 59.] Anul 1860 este menţionat şi în PISANIA bisericii, care avea următorul conţinut:
 „Cellu Cuviosu Averchie Arhimandritul Egumenu, spre pomenirea neamului Dudeştiloru ziditu allu Sfântului Nicolae locaşu de strălucire cei ce aicea vă nchinaţi lui, dreaptă cinstire daţi. 1860 august 8”.
 Documentele ulterioare prezintă ca an al construcţiei 1865, ctitor fiind tot călugărul Averchie Stavronichitianul. [A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1965, f. 52; dos. 4/1972, f. 78.] Această dată, anul 1865, reprezintă probabil anul terminării construcţiei, deşi o altă informaţie dă ca dată a terminării construcţiei bisericii din satul Ceacu, 9 august 1869, fără a preciza sursa documentară. [Evenimentul, nr. 76 din 4-10 august 2006, p. 11.]
 Şi registrele pentru botezaţi, cununaţi şi decedaţi, care se păstrează de la anul 1834 au menţionat pe ele biserica cu hramul Sf. Ierarh Nicolae din satul Ceacu. [Registrele se păstrează la A.N. Călăraşi în Colecţia de mitrice a judeţului Călăraşi.] Cert este că la Ceacu a existat biserică înainte de 1860, acest lucru fiind confirmat – aşa cum am arătat -, de existenţa registrelor mitricale, pe care este înscris hramul bisericii: Sf. Ierarh Nicolae, care nu poate fi biserica din satul Călăraşii Vechi, deoarece această biserică avea alt hram.
 În ceea ce priveşte pictura bisericii, se pare că aceasta a fost făcută de pictorii Vasile Marinescu şi M. Dragomirescu, iar în timpul preotului Gh. Marinescu, care a slujit în parohie timp de cincizeci de ani, pictura a fost refăcută de pictorul Nicolae Stănescu, din satul Iazu – Ialomiţa.
 În urma spălării şi repictării din nou a bisericii, la 8 august 1954, sfântul lăcaş a fost resfinţit de către Preasfinţitul Părinte Episcop Teoctist, Vicar patriarhal, asistat de PC Pr. Leonida Mateescu – Protoiereu de Călăraşi şi un sobor de preoţi din satele învecinate.
 Întrucât biserica era veche, aflată într-o stare de degradare avansată, enoriaşii parohiei în frunte cu preotul Crângaşu Nicolae, au pus temelia unui nou lăcaş de cult, în anul mântuirii românilor de regimul comunist, 1989.
 Slujba târnosirii noii biserici parohiale din satul Ceacu, a fost săvârşită în ziua de 15 noiembrie 1992 de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. Acum, pe lângă hramul iniţial de Sf. Nicolae, biserica a primit şi hramul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, prăznuit pe 29 iunie.
 În perioada 2000-2007, biserica a fost refăcută la exterior, s-a executat lucrarea de închidere a pridvorului şi pictarea acestuia, iar tâmplăria din aluminiu cu geam termopan. În această perioadă a fost instalată şi o centrală termică pe combustibil solid, necesară încălzirii pe timp de iarnă şi a fost montată o instalaţie de sonorizare a bisericii.
 ARHITECTURA. Noul lăcaş de cult este în formă de cruce, cu pridvor în stil brâncovenesc, abside largi şi trei turle mari deasupra. Este construit din beton armat, cărămidă şi BCA şi este acoperit cu tablă galvanizată
 PICTURA interioară a noii biserici fost executată în anii 1991-1992, în tempera, în stil bizantin, de către pictorul Cosma Ion din Bucureşti.
 În anul 2007 biserica a fost repictată şi s-a montat o nouă catapeteasmă, sculptată în stejar de către un grup de sculptori conduşi de preotul sculptor Niculescu Gheorghe din Pogoanele, jud. Buzău, iar pictura catapetesmei a fost realizată de către pictorul Nan Marian din Călăraşi. [Almanah Bisericesc 2008, p. 167.]
 ANEXE. Prima clopotniţă a bisericii a fost construită din zid, în anul 1935. În anul 1992 a fost construită o nouă clopotniţă, din beton armat şi BCA, pe trei nivele, care are un singur clopot.
 PREOȚII. Preoții Teodor, Tănase și Tudor; Marinescu Gheorghe (15 octombrie 1878-1935); Preotul Ec. Dumitru Dumitrescu (01 noiembrie 1935-1984); Preotul Ioan Purcărea (27 noiembrie 1947-1960); Preotul Crângașu Nicolae (1984-1994); Preotul Bănuță Nicolae (1994-2000); Preotul Popa Florinel (2000-2014). În prezent slujitor la parohia Ceacu este Preotul paroh Birtașu Florian Rafael (2014).
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară mai multe programe sociale după cum urmează: donare de pachete cu mâncare caldă, îmbrăcăminte și ajutoare financiare pentru familiile nevoiașe. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor, dar și proiectul ,,The Way!” Parohia organizează activități catehetice atât cu enoriașii cât și cu elevii din parohie.

TEXT: Nicolae Ţiripan
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00929 sec - PID: 24255