Istoric - Moldoveni

 Hram: Adormirea Maicii Domnului
 Adresa: Str. Bisericii, nr.4, comuna Moldoveni, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Silviu-Cristian BITEŞ

 BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI – MOLDOVENI
 
 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Satul Moldoveni a fost întemeiat în anul 1770, de către locuitori veniţi din Moldova; acesta este şi motivul pentru care populaţia satelor din jur au numit această aşezare Moldoveni, nume care s-a păstrat până în zilele noastre.
 În prima jumătate a secolului al XIX-lea, boierul Alexandru Filipescu poreclit Vulpe, împreună cu sora sa, Ilinca, deţineau moşia Moldoveni, pe malul râului Ialomiţa.
 ISTORICUL BISERICII. Nevoia unei biserici încăpătoare, cea veche fiind din bârne de lemn, neîncăpătoare, a făcut să se ridice o nouă biserică, de către cei doi ctitori, în anul 1851. Biserica parohială Adormirea Maicii Domnului este aşezată în partea de nord-est a localităţii. Alexandru Filipescu-Vulpe (1775-1856), ctitor al acestei biserici, a fost mare logofăt, mare vistier şi mare ban al Ţării Româneşti, având un rol important şi în Revoluţia din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu.
 PISANIA din pronaos menţionează: „Această sfântă biserică a fost zidită în anul 1851 de către Ilinca şi Alexandru Filipescu-Vulpe. A fost reparată în întregime în anul 1922 de către obştea locuitorilor. A mai fost reparată în urma cutremurului din 1940. Pictura a fost refăcută din nou în anul 1954 de către obştea locuitorilor. În anul 1990, cu stăruinţa pc. preot Ivan Ghe. Aurelian şi cheltuiala enoriaşilor, pictura sfântului lăcaş a fost din nou restaurată“. 
 ARHITECTURA. Biserica este în formă de corabie, cu o lungime de 25 m, lăţime 9 m şi o înălţime de 22 m, fiind construită din cărămidă şi având o singură turlă. Pictura bisericii, în ulei, a fost realizată în anul 1912 şi restaurată în anul 1954. Pe peretele dinspre naos, la proscomidiar, se află o notă cu preoţii slujitori.
 La interior, din punct de vedere arhitectural, biserica este formată din pronaos, cu un cafas foarte mare, naos cu tavan boltit o parte, iar partea dinspre altar, tavan drept şi altar semicircular, la interior şi la exterior, acoperit de o calotă sferică. Ca element distinctiv în arhitectura biserici este turla octogonală cu bază pătrată, situată deasupra intrării. Până în anul 1943, aici se afla clopotul bisericii.
 PICTURA nu reprezintă o valoare patrimonială, deşi se păstrează în proporţie de cca. 80% pictura originală din 1912, executată de I.P. Martinovici.
 ANEXE. Clopotniţa este nou ridicată, în anul 2011, în faţa bisericii, din beton şi B.C.A., învelită boltit cu tablă. Clopotniţa veche era ridicată provizoriu în anul 1943, din lemn.
 În curtea bisericii se păstrează mai multe cruci de sec. XIX, precum şi un monument al eroilor satului, ridicat în perioada postdecembristă.
 PREOŢI slujitori, de la înfiinţare până în prezent, în ordine cronologică
 - Anghel Duhovnicul (1851 - 1878)
 - Raicu Popescu (1868 - 1888)
 - Zaharia Anghelescu (1878 – 1907)
 - Petrache Scarlat (1907 - 1910)
 - Dumitru Popescu (1910 - 1963)
 - Marin Podaru (1941 - 1943)
 - Enache Alexandru (1946 - 1947)
 - Iordache Teodor (1964 - 1970)
 - Ivan Gheorghe (1970 – 1973)
 - Chilianu Constantin (1973 - 1978)
 - Ivan Ghe. Aurelian (1978 - 1993)
 - Ștefan Florea (1993 - 1997)
 - Biteș Silviu (1997 - 2002)
 - Zamfir Gigi (2003 - 2014)
 În prezent slujește PC preot paroh Biteș Silviu Cristian.
 ACTIVITĂŢI. Are bibliotecă parohială funcțională (cca. 1000 volume).

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
FOTO: Laurenţiu Tătulescu

Trimite
Powered by InterChat

π 0.00945 sec - PID: 10062