Istoric - LUCIU

 Hramul: Sfinții Împărați Constantin și Elena
 Adresă : Strada Bisericii, nr.30, Loc. Luciu, judeţul Ialomiţa
    Preot paroh: Mihail BORZA

BISERICA SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA - LUCIU
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Pe teritoriu satului Luciu au fost descoperite mărturii arheologice romane şi bizantine, precum şi cunoscutul opaiţ creştin din sec. V-VI. Satul Luciu apare atestat din sec. al XVIII-lea, inclusiv pe harta austriacă Specht (1790-1791). Până la mijlocul sec. al XIX-lea, moşia Luciu a aparţinut lui Filip Lenş, mare dregător al Munteniei.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica Sfinţii Împăraţi din localitatea Luciu, este aşezată la vest de DJ 220 Chiajna - Brăila, pe o stradă paralelă cu drumul menţionat anterior şi a fost construită în anul 1796 de către enoriaşii acestei parohii. Din relatările bătrânilor satului se ştie că toată cărămida necesară construirii sfântului locaş a fost adusă de la Buzău cu carele trase de boi. În locul vechiului lăcaş, comunitatea locală a ridicat o altă biserică, între anii 1854-1862. În anul 1887 s-a înlocuit acoperişul din stuf cu tablă, s-au executat unele lucrări de restaurare şi s-a pictat, din iniţiativa primarului de atunci, dl Ilie Nădrag. În anul 1922 s-a executat o altă pictura, în ulei, de către Tudor Ionescu.
 Între anii 1972-1975, s-au efectuat ample lucrări de restaurare, demolându-se interiorul până la cărămidă; s-a schimbat acoperişul, s-a tencuit exterior şi s-a executat pictura în tehnica frescă de către pictorul Constantin Caraman din Galaţi.
 Slujba de resfinţire a fost oficiată pe data de 2 noiembrie 2003, de către Preasfinţitul Părinte Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, în timpul PC Pr. Paroh Vasile Alecu.
 PISANIA bisericii menţionează: „S-a zidit acest sfânt lăcaş cu hramul Sf. Împ. Constantin şi Elena în anul mântuirii 1796 de enoriaşii parohiei Luciu. În anul 1887 s-a înlocuit acoperişul de stuf cu tablă, s-au executat unele lucrări şi s-a pictat din iniţiativa lui Ilie Nădrag, primarul satului, numele pictorului nu s-a păstrat.
 În anul 1922 s-a executat o altă pictură în ulei de către pictor Tudor Ionescu din Bucureşti. Între anii 1972-1975 cu ajutorul enoriaşilor din iniţiativa şi stăruinţa pr. Raţiu Constantin, s-a demolat interiorul până la cărămidă, s-a învelit acoperişul cu tablă nouă şi s-a executat o nouă pictură în tehnica frescă de către pictorul Caraman Constantin din Galaţi, în timpul Pf Iustinian, protopop local fiind prea cinstitul preot Ion Stan, s-a sfinţit în anul...
 Datorită degradării accentuate suferite de sf. locaş, în anul 1995 s-au demarat lucrările de refacere ext. şi int. sub îndrumarea şi iniţiativa pc pr. Nedea Dumitru. S-a executat subzidirea, hidroizolaţia, consolidarea zidului ext. şi int., s-a schimbat tabla până în anul 1998 cu sprijinul financiar al credincioşilor parohiei Luciu. În anul 2001 s-au început lucrările de pictură sub îndrumarea pc pr. Alecu Vasile în tehnica tempera de către pictor Florentina Petrescu. Toate acestea au fost realizate în timpul PF Teoctist şi PS dr. Damaschin Episcop al Sloboziei şi Călăraşilor, protopop pc pr. Vădana Marian. S-a sfinţit în anul 2003, luna XI, ziua 2”.
 ARHITECTURA. Sfântul lăcaş este realizat sub formă de navă, cu lungimea de 31 m şi lăţimea de 11 m, cu ziduri din cărămidă acoperită cu tablă. Are o singură turlă aparentă pe pronaos pe care este aşezată o cruce. În interior, biserica este împărţită în 4 părţi, prima fiind un pridvor care iniţial a fost din scândură, iar, mai apoi, a fost făcut din zidărie. Pronaosul este despărţit de naos printr-un perete decupat cu trei abside din care una este până la pardoseală. Naosul este despărţit de altar tot printr-un zid, în care sunt decupate uşile împărăteşti şi diaconeşti, peste care este aplicată catapeteasma.
 PICTURA este recentă, realizată în stil neo-realist, de către pictoriţa Petrescu Florentina.
 Biserica nu posedă niciun obiect de valoare, singurele obiecte care ar putea fi socotite vechi fiind cele 4 icoane împărăteşti, care datează din anul 1864, semnate de Grigorie Zugravul.
 PREOȚI slujitori: pr. Gheorghe Bănică, Pr. Constantin Rațiu (1950-1980), Pr. Alecu Vasile (1999-2013). În prezent, slujește PC Pr. Borza Mihail din anul 2013.
 ACTIVITĂȚI. Parohia Luciu are o trapeză care oferă masă credincioșilor la Hramuri, masluri de obște și sărbători importante. Are grup de cateheză alcătuit din 25 copii în programul Hristos împărtășit copiilor. Biblioteca este funcțională cu registrul la zi. Organizează pelerinaje anuale cu credincioșii din parohie.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00865 sec - PID: 9988