Istoric - Griviţa

 Hramuri: Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfânta Mc. Filofteea
 Adresa: strada a VI-a, comuna Griviţa, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Marian CRISTEA
 Preot coslujitor: Gheorghe DUMITREL

BISERICA SFÂNTUL IERARH NICOLAE - GRIVIȚA
 
 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Satul Griviţa, numit astfel în cinstea locului victoriei armatei române din august 1877, în Războiul de Independenţă, a fost întemeiat în anul 1882, de către săteni ialomiţeni şi brăileni, împroprietăriţi pe baza legii ,,însurăţeilor“.
 ISTORICUL BISERICII. Biserică parohială, aşezată în centrul comunei Griviţa, a fost ridicată între anii 1890 – 1897, din iniţiativa primului preot al satului, Gheorghe Constantinescu. La ridicarea acestui Sfânt Lăcaş au contribuit toţi locuitorii satului, banii provenind din vânzarea bucatelor ce se strângeau, la care se adăugau în bună parte daniile proprietarilor mai avuţi ai satului. Cărămida s-a făcut pe locul bisericii, în vecinătatea construcţiei, iar în anul 1897 biserica a fost dăruită cultului, fiind sfinţită de către protoiereul de atunci al judeţului Ialomiţa pr. N. Alexandrescu.
 PISANIA menţionează: ,,Această sfântă biserică cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae a fost zidită între anii 1890–1897 de către obştea satului Griviţa. A fost pictată în ulei de pictorul Anton Serafim, şi restaurată între anii 1935 şi 1974. Din cauza cutremurului din 4 martie 1977 şi a fumului de lumânări, s-a degradat întreaga pictură. Între anii 1988-1990 în timpul arhipăstoririi PF. Patriarh Teoctist şi a PS Episcop Roman Ialomiţeanul, din iniţiativa, dragostea stăruinţa şi îndemnul p.c. preot paroh Ioan C. Androne, sprijinit de membrii consiliului parohial, s-au făcut tencuieli noi interioare şi exterioare şi s-a pictat in tehnica fresca de pictorul Andrei Vlăduţ din Bucureşti. S-a sfinţit în anul 1990 de către P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul înconjurat de un sobor de preoţi în frunte cu pc. pr. protoiereu Nicolae Nedelcu.
 Binecuvântează, Doamne, şi-i sfinţeşte pre cei ce iubesc podoaba casei Tale!“.
 ARHITECTURA. Biserica este zidită din cărămidă arsă şi de la început a fost acoperită cu tablă. Are plan trilobat, cu lungimea de 25 m, lăţimea de 10,5 m pe linia dintre absidele naosului şi înălţimea de cca. 15 m, până în vârful turlei mari. Are trei turle, dintre care cea mare pe naos, iar cele două mici închise deasupra pronaosului. Biserica este prevăzută cu o tindă închisă destul de spaţioasă. În pronaos, deasupra intrării se află cafasul, larg şi încăpător, zidit mult mai târziu pentru o mai bună consolidare a bisericii.
 Altarul este semicircular la interior, fiind despărţit de naos printr-o catapeteasmă sculptată în lemn de stejar.
 PICTURA originală, executată în ulei, a fost realizată de cunoscutul pictor Anton Serafim din Bucureşti în anul 1897. Din pictura originală, grav deteriorată de-a lungul timpului, astăzi nu se mai păstrează decât bolta naosului, pe care este reprezentată Sfânta Treime şi Maica Domnului înconjurată de îngeri, scenă foarte des întâlnită la pictorii de la sfârşitul secolului trecut.
 Cutremurul din 1977 a deteriorat atât biserica, în interior şi în exterior, cât şi pictura. În această situaţie s-a trecut la efectuarea tencuielilor exterioare, iar pictura a fost refăcută, de această dată în tehnica fresco. Şantierul a durat până în primăvara anului 1991, când, în urma recepţiei lucrării, s-a hotărât resfinţirea bisericii, oficiată în luna mai 1991, de către Episcopul Roman Ialomiţeanul, sub atenta administrare a părintelui paroh Ion Androne, care a păstorit acolo multă vreme. Această ultimă pictură, în toată frumuseţea şi splendoarea ei, se află într-o stare foarte bună, până în ziua de astăzi.
 PREOȚI slujitori:
 - Pr. Gheorghe Constantinescu 1890-
 - Pr. Petre Bășturescu 1890-1891
 - Pr. Ion Teodorescu 1891-1921
 - Pr. Ștefan Stoienescu 1921-1937
 - Pr. Mihail Vasilescu 1929-1969
 - Pr. Vasile Radu 1952- 1975
 - Pr. Androne Ion 1969- 2012
 - Pr. Androne Alexandru 2000-2003
 - Pr. Pascu Gheorghe 2003-2005
 - Pr. Gheorghe Dumitrel 2007- prezent
 - Pr. Cristea Marian 2012- prezent
 ACTIVITĂȚI. Parohia are grup de cateheză în cadrul programului Hristos împărtășit copiilor.

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01177 sec - PID: 9988