Istoric - FETEŞTI GARĂ I

 Hram: Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
 Adresa: Str. Călăraşi, nr. 566, Feteşti, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Marian VĂDANA
 Preot coslujitor: Eugen-Victor MANOLACHE

BISERICA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL - FETEŞTI GARĂ I
 
 ISTORICUL PAROHIEI. Parohia Feteşti Gară a luat fiinţă în anul 1932, prin dezlipirea de Parohia Feteşti, de care aparţinea. La înfiinţare, parohia nu a avut biserică, ci numai o capelă în cartierul Colonişti, care există, fiind şi azi în funcţiune. În anul 1936, s-a început construcţia bisericii parohiale cu aprobarea Sfintei Episcopii de Constanţa, pe terenul situat din strada Călăraşi, nr.566, donat de Ion Stroescu şi soţia sa Elena din Feteşti-Gară.
 ISTORICUL BISERICII. Construcţia s-a realizat între 1936-1948 şi a fost realizată sub conducerea inginerului A. Teleman din Bucureşti, cu sprijinul material ai enoriaşilor şi al Direcţiei C.F.R.
 A fost sfinţită la anul mântuirii 1948, pe 28 decembrie, de către Episcopul Chesarie Păunescu al Eparhiei Constanţa, în vremea preotului paroh Ţiţei Mihai, care a păstorit până la 1 august 1967. Au urmat să slujească preoţii Stan Ion şi Alexandru Cristian, Păun Nicolae şi Mihalaşcu Marian, iar în prezent, Vădana Marian şi Manolache Victor.
 Biserica a stat nepictată, mai puţin catapeteasma, până în anul 1968, când s-a realizat şi electrificarea ei, concomitent cu lucrările de pictură, care s-au încheiat în 1970.
 În vara anului 1967 s-a realizat o parte din tencuirea exterioară a cărămizii pentru consolidarea soclului şi aspectul exterior. În anul 1989 biserica a fost extinsă cu încă 5 m, prin realizarea unui pridvor, iar la terminarea lucrărilor exterioare s-au realizat şi cele interioare de repictare, fiind resfinţită de către Preasfinţitul Părinte Roman Ialomiţeanu, Episcop –Vicar în cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi primind un nou hram, Sf. Nicolae.
 Între anii 1993-2000, s-au realizat lucrări pentru instalaţia termică pe bază de combustibil lichid şi solid, precum şi alte lucrări de întreţinere şi reparaţii exterioare.
 PISANIA nouă a bisericii glăsuieşte: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu împreună lucrarea atoate Săvârşitorului Duh, ziditu-sa acest sfânt lăcaş de închinare cu hramul Mai Marilor Voievozi ai Oştilor Cereşti Mihail şi Gavriil, între anii 1937-1948 cu contribuţia credincioşilor din Feteşti sub conducerea pr. Mihai Ţiţei.
 Sfinţirea s-a făcut pe 28 noiembrie 1948, de către PSP Chesarie Păunescu. Pictura a fost făcută 1968-1970, în timpul păstoririi pr. paroh Stan Ion, pictor fiind Vasile Caraman. Între anii 1990-1991 pictura a fost refăcută în timpul pr. paroh Păun Nicolae şi pr. II Marian Mihalaşcu. Tot în aceşti ani s-a făcut şi extinderea bisericii (pridvorul) în care vă aflaţi”.
 ARHITECTURA. Biserica a fost construită în formă de cruce treflată perfectă, după un sistem american, pe bază de piloni şi cărămidă la subsol, în ceea ce priveşte structura şi rezistenţa. Nu a suferit nici o avarie în urma cutremurelor. Iniţial a fost construită cu o singură turlă ce se înalţă până la 18 m înălţime, după care, în pridvor s-au mai adăugat încă două. Are lungimea de 25 m, iar lăţimea de 12 m în naos şi 6 m în pronaos, cu o deschidere la cele trei abside, inclusiv altarul, de 45 m pe rază. Pardoseala bisericii este din plăci mozaicate, iar acoperişul înfrumuseţat cu ţiglă ornamentală. Catapeteasma, axioniţa şi iconostasul sunt din lemn de stejar sculptat, la fel ca şi stranele din toată biserica.
 PICTURA. În anul 1989-1990, din cauza fumului de la lumânări și al unui incendiu în interiorul bisericii, s-a realizat repictarea bisericii de către pictorul Ristea Nicolae.
 În anul 2011, în timpul păstoririi Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, s-au început lucrările de restaurare şi reabilitare cromatică a vechii picturi în tehnica frescă, care cu trecerea anilor a păstrat ascuns originalul deosebit al pictorului Caraman. Actualmente, lucrările continuă şi sunt realizate de pictorul Gherdan Emil, pr. paroh fiind Vădana Marian şi preot coslujitor Manolache Victor.
 ANEXE. Concomitent cu cele amintite, s-a realizat şi construcţia unei noi clopotniţe din beton armat şi cărămidă la intrarea în curtea bisericii.
 PREOȚI slujitori: Pr. Mihai Țiței (1940-1967), Pr. Stan Ion (1967-1985), Pr. Cristian Alexandru (1967-1974), Pr. Păun Nicolae (1986-2009), Pr. Mihalașcu Marian (1987-1995). În prezent, slujesc PC Pr. Paroh Marian Vădana din anul 1996 și PC Pr. Manolache Victor din anul 2010.
 ACTIVITĂȚI. Parohia are grup de cateheză alcătuit din 21 copii în programul Hristos împărtășit copiilor în parteneriat cu școlile din municipiu. Biblioteca este funcțională cu registrul de împrumut carte la zi. Organizează pelerinaje anuale cu credincioșii și copii din parohie.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01136 sec - PID: 10105