Istoric - Condeeşti

 Hram: Adormirea Maicii Domnului
 Adresa: Str. Maria Mărculescu, nr 27, sat Condeeşti, comuna Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Gheorghe CIUHUREANU

 BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI - CONDEEȘTI

 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Aşezat în dreapta râului Ialomiţa, sub ,,coastă”, satul Condeeşti este o veche aşezare de moşneni ialomiţeni. Biserica este aşezată în partea de est a satului; un drum sătesc, desprins din şoseaua Coşereni-Axintele, duce în dreapta, până la biserică.
 ISTORICUL BISERICII. După unele surse, o biserică fusese ridicată de moşneni locali, încă din anul 1743. Biserica actuală a fost construită începând cu anul 1892, de către comunitatea locală, fiind finalizată în anul 1906. Sfinţirea s-a făcut în anul 1907, de către Episcopul-vicar Sofronie Vulpescu, ialomiţean de origine.
 PISANIA menţionează: ,,Întru slava Sfintei şi cea de o Fiinţă de Viaţă Făcătoarei şi Nedespărţitei Treimi şi întru lauda Prea Sfintei de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei Maria, în anul 1892 s-a pus temelia acestei biserici care s-a zidit şi s-a înălţat cu osârdia şi cheltuiala credincioşilor din acest sat de vechi Moşneni-Condeeşti. S-a terminat de zidit în anul 1906, când s-a pictat de pictorul I. Simionescu din Bucureşti, iar în anul 1907 a fost târnosită de P.S. Arhiereu Sofronie Vulpescu, purtând dintru început hramul Adormirea Maicii Domnului. În anul 1928 s-a făcut reparaţie generală la zidul exterior şi la acoperiş şi tot atunci s-a zidit şi noul pridvor cu stâlpi de zid în formă de cerdac românesc, în locul celui vechi, construit din lemn. În anul 1946=47 a fost înzestrată cu clopotniţă nouă şi trainică, ce s-a făcut din râvna şi cu cheltuiala bunilor creştini din parohie, Ana şi Gheorghe Rujescu, zidită fiind clopotniţa din beton şi cărămidă presată şi înzestrată de aceştia cu al doilea clopot. În anii 1951-56, în zilele păstoriei Preafericitului Părintelui nostru Justinian, Patriarhul României, din dragostea şi râvna enoriaşilor, s-a făcut renovare totală acestui Sf. Locaş, când s-a făcut din nou temelia, acoperişul, tencuiala interioară şi exterioară şi s-a pictat din nou în tehnica fresco de pr. pictor Petre Sandu şi soţia sa Rada din Bucureşti, paroh al bisericii fiind pr. Ioan Belcin. Pentru care dăm slavă şi mulţumire lui Dumnezeu, Amin.”.
 În anul 1928, după cum arată şi pisania, s-au făcut reparaţii capitale şi s-a adăugat pridvorul cu stâlpi de beton, înlocuindu-se cel de lemn. Între anii 1951-1956, biserica a fost renovată, tencuindu-se interiorul şi exteriorul.
 După restaurarea picturii, în anii 2007-2008, în anii 2009-2010 s-au făcut lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii, prin înlocuirea tablei şi a jgheaburilor, înlocuirea ferestrelor vechi cu unele din termopan.
 Parohia a fost vizitată de Episcopul dr. Damaschin Coravu în ziua de 16 iulie 2004, apoi cu ocazia resfinţirii, în ziua de 15 august 2008.
 Pisania nouă menţionează: ,,CU VREREA TATĂLUI, CU AJUTORUL FIULUI ŞI CU ÎNDRUMAREA DUHULUI SFÂNT, ACEASTĂ SFÂNTA BISERICĂ S-A RESTAURAT ÎN ÎNTREGIME ÎN ANII 2007-2008, S-A PICTAT ŞI ÎNFRUMUSEŢAT CU TOATE DUPĂ CUM SE VEDE CU RÂVNĂ ŞI CHELTUIALA ENORIAŞILOR ÎN ZILELE P.S. DAMASCHIN CORAVUL EPISCOP AL SLOBOZIEI ŞI CĂLĂRAŞILOR CARE A RESFINŢIT-O ÎN ANUL MÂNTUIRII 2008 LUNA AUGUST ZIUA 15”.
 ARHITECTURA. Biserica aparţine tipului de plan trilobat; are zidurile din cărămidă, aşezate pe temelie de piatră. Are o turlă deschisă pe naos şi două turle mai mici ca dimensiuni pe cafas, care sunt închise, fiind toate realizate din tablă. Acoperişul bisericii este de asemenea învelit cu tablă zincată. Pridvorul este în formă dreptunghiulară cu stâlpi circulari şi arcade care susţin un fronton triunghiular. Este închis cu ferestre termopan având şi un spaţiu special pentru arderea lumânărilor. Pronaosul este în formă dreptunghiulară şi are semi-boltă ca şi naosul. În partea de sud şi nord se găseşte câte un geam, de fiecare parte a peretelui vertical. Cafasul este în formă dreptunghiulară şi are tavan în semi-boltă. Naosul are o formă octogonala cu 4 geamuri dreptunghiulare, iar pereţii verticali sunt străpunşi de câte o fereastră la nord şi sud. Altarul este semicircular şi acoperit de o calotă sferică.
 PICTURA. S-a pictat în tehnica fresco, de către pictorul Petre Sandu şi soţia sa Rada, din Bucureşti, paroh fiind preotul Ioan Belcin, care a slujit în această parohie timp de 44 ani. Pictura nouă a bisericii a fost executată de către pictorul Sorin Ipate, în anii 2007-2008, în tehnica fresco.
 ANEXE. În anii 1946-1947 s-a construit clopotniţa nouă, de ctitorii Ana şi Gheorghe Rujescu, fii ai satului, adăugându-i încă un clopot. În ianuarie 2010, în urma furtului celor două clopote ale bisericii, Primăria comunei Bărcăneşti, împreună cu enoriaşii bisericii, au achiziţionat un clopot nou de 175 kg, iar mai târziu, enoriaşii au mai achiziţionat încă unul.
 PREOŢII. La această biserică au mai slujit preoţii: C. Ştefănescu, Ilie Gheorghe, Cristea Alexandru, Buză Claudiu, Ciuhureanu Gheorghe (din anul 2002).

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
FOTO: Laurenţiu Tătulescu

Trimite
Powered by InterChat

π 0.0082 sec - PID: 10062