Istoric - CEGANI

 Hram: Sfânta Cuvioasă Paraschiva
 Adresa: Sat Cegani, Comuna Borduşani, judeţul Ialomiţa
 Preot paroh: Aurel DOBRIN

PAROHIA CEGANI – BISERICA SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHIVA
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Satul Cegani are prima atestare documentară din anul 1557, în timpul domniei lui Pătraşcu cel Bun. La mijlocul sec. al XIX-lea, moşia Ceganilor era în proprietatea lui Evanghelie Zappa, mare filantrop, ctitor de biserici în Bărăgan şi promotor al Jocurilor Olimpice moderne.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica parohială cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost construită în anul 1876-1877, prin daniile credincioşilor din parohie, ctitor principal fiind Mihail Brînză, care a stăruit şi a contribuit cel mai mult la această construcţie.
 În anul 1971, s-a introdus lumina electrică în biserică, iar, în anul 1972, s-a înlocuit tabla deteriorată, de pe acoperiş, cu tablă galvanizată şi, în anul 1973, s-a vopsit întregul acoperiş al bisericii şi al turlei. În perioada 2007-2008 au fost refăcute exteriorul bisericii şi acoperişul de către domnul Constantin Nica, primarul comunei Borduşani.
 În anul 2010 s-au turnat trotuare în jurul bisericii, s-a turnat un bazin pentru colectarea apei şi, prin strădania şi contribuţia domnului Cristache Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, fiu al satului Cegani, s-au schimbat stranele, cu unele noi, din stejar sculptat, precum şi catapeteasma.
 PISANIA bisericii parohiale Cuvioasa Paraschiva, cu litere pictate cu negru şi roşu (numele) în pronaos, în dreapta intrării, sub cafas, glăsuiește: „Acest sf. lăcaş cu hramul ,,Cuv. Paraschiva“, s-a construit în anii 1876-1877, din iniţiativa lui Mihai Brînză, prin dan/ia credincioşilor satului Cegani, avînd ca preot paroh pe/ Gh. Pănculescu şi ca ajutor, pe preot Mihai Boiangiu (1876-1918)./ În anul 1910, s-a făcut pictura în tehnica ulei, de către/ pictorul Martinovici, după care s-a turnat mozaicul în interior./ În anul 1970, sub arhipăstoria I.P.F. Părinte Patriarh Justinian/ şi a protopopului de Feteşti, pr. Stan Ioan, la îndemnul pr. paroh/ Neagu Virgil, ajutat de consiliul parohial, s-a făcut electrificarea şi/ înlocuirea tablei vechi de pe acoperiş cu tablă galvanizată./ În anul 1973, la 3 mai, au început lucrările de pictură în tehnica ,,fresco”, executate de către pictorul Tudor Costică din Bucureşti, ajutat de Gorciu Ştefan şi Coşa Constantin şi s-au terminat în anul 1974,/ iulie 20, iar catapeteasma în 1975, aprilie. Toate aceste lucrări s-au făcut/ cu ajutorul bănesc al enoriaşilor satului./ Consiliul parohial/ 1.Cîrîiac M. Oprea, epit./2.Drăgoi Toma./ 3.Dragomir Ioan./4.Drăgoi Panait./5.Micu Ioan./6.Bărăscu Neagu./ 7. Mîinea Mitu./ 8.Mazilu D-tru./9.Mazilu C-tin./ 10. Ivanciu Nicolae./ 11. Rusu Ioan”.
 ARHITECTURA. Stilul arhitectonic este cel bizantin. Este construită din cărămidă, cu plan trilobat, având ca temelie blocuri de piatră albă şi fiind învelită cu tablă de fier, galvanizată.
 PICTURA. Nu se cunoaşte numele pictorului care a pictat-o iniţial. În anul 1910, însă, s-a refăcut pictura, în ulei, de către pictorul Martinovici şi tot atunci s-a schimbat şi pardoseala interiorului bisericii cu mozaic, prin contribuţia credincioşilor din parohie.
 În anii 1973-1974 s-au repictat interiorul bisericii şi catapeteasma, în tehnica fresco, de către pictorul Tudor Costică, din Bucureşti, la stăruinţa preotului paroh Neagu I. Virgil şi prin contribuţia credincioşilor din parohie.
 În anii 2007-2008, s-a restaurat pictura, pictor fiind Gherdan Emil, s-a împrejmuit biserica cu gard de plasă bordurată, cu temelie de beton.
 ANEXE. Clopotniţa a fost construită odată cu sfânta biserică, jumătate din scândură şi jumătate din cărămidă cu temelie de blocuri de piatră albă şi învelită cu tablă galvanizată, fiind separată de sfânta biserică. A fost reparată după cutremurul din 1940. Între anii 1998-2000, a fost reparată integral, iar clopotul a fost turnat din nou.
 PREOȚI slujitori: pr. Gheorghe Pănculescu și Mihail Boiangiu (1876 - 1918), Pr. Vasile Popescu (1918-1919), pr. Ion St. Bucur (1919-1925), Pr. Ionescu Dan (1925-1968), pr. Neagu I. Virgil (1969-1994). În prezent, slujește PC Pr. Dobrin Aurel din anul 1994.
 ACTIVITĂȚI. Parohia Cegani are grup de cateheză alcătuit din 12 copii în programul Hristos Împărtășit copiilor. Biblioteca este funcțională cu registrul de împrumut cărți la zi. Parohia are cor bisericesc.

TEXT: Prof. Dr. Ştefan Sava Grigorescu
Trimite
Powered by InterChat

π 0.01162 sec - PID: 10786