Istoric - Andrăşeşti

 Hram: Adormirea Maicii Domnului
 Adresa: str. Învățător Cristel Petrache, nr.1, comuna Andrăşeşti, județul Ialomiţa
 Preot paroh: Marian MACAMETE
 Preot coslujitor: Ion ALBU

BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI - ANDRĂȘEȘTI
 
 ISTORICUL COMUNITĂȚII. Aşezat la 21 km vest de Slobozia, satul Andrăşeşti a fost atestat documentar prima dată la 20 decembrie 1634, într-un hrisov al voievodului Matei Basarab. În perioada medievală, moşia Andrăşeştilor a fost stăpânită de boierii Cocorăşti, Alexeanu, Lehliu ş.a.; la sfârşitul sec. al XVII-lea a avut moşie acolo şi Doamna Marica, soţia voievodului martir Constantin Brâncoveanu.
 ISTORICUL PAROHIEI. Vechea biserică a Parohiei Andrăşeşti era aşezată pe malul râului Ialomiţa, în partea de sud-vest a comunei şi fusese ridicată în anul 1821. În anul 1940, datorită creşterii apelor râului Ialomiţa, care inundau cimitirul şi vechea biserică, preotul Constantin Petrişor, împreună cu obştea satului, au luat hotărârea ca în centrul comunei să se construiască o nouă biserică. Până la construirea unei noi biserici, au ridicat din paiantă o biserică mai mică, pentru a nu lăsa satul fără lăcaş de cult.
 ISTORICUL BISERICII. Biserica parohială actuală este aşezată în centrul localităţii, în stânga drumului rutier Andrăşeşti-Albeşti. Această biserică a fost reparată şi pictată, cu cheltuiala enoriaşilor, între anii 1986-1988, la iniţiativa preotului Victor Scurtu.
 Textul PISANIEI menţionează: ,,Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, ridicatu-s-a această sfântă biserică de obştea satului, în anul mântuirii 1940, din îndemnul preotului paroh Petrişor Constantin. Extinderea bisericii, reparaţiile şi pictura s-au executat în vremea arhipăstoririi P.F. Teoctist, Părinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, la iniţiativa pr. paroh Scurtu Victor, între anii 1986-1988, cu cheltuiala bunilor enoriaşi. În anul 2010, s-a executat pictura din nou, la solicitarea credincioşilor, preoţi fiind pr. paroh Macamete Marian, pr. II Albu Ioan, cu ajutorul domnului epitrop parohial ing. Popescu Nicolae, protoiereu fiind pc. părinte Drăghici Dumitru.
 Slujba de resfinţire a fost săvârşită de către Ps Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor la data de…
 Binecuvântează, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba casei Tale!“
 ARHITECTURA. Sfântul lăcaş de cult are configuraţia unei nave prelungite, cu lungimea de 18 m şi lăţimea de 5,5 m şi nu se remarcă prin monumentalitate. Zidurile sunt din paiantă, fiind tencuite cu amestec de var şi nisip. Biserica are o înălţime de 7 m, până la partea de sus a turlei, care este situată deasupra pronaosului. Pe turlă este montată o cruce mare de fier. Pridvorul este dreptunghiular şi are trei deschideri pe faţadă şi câte una laterală. Pronaosul este pătrat ca plan şi încununat de o mică turlă. Altarul este semicircular şi este despărţit de naos printr-o catapeteasmă din lemn.
 PICTURA în stil neobizantin este executată în tehnica tempera. Catapeteasma a fost repictată odată cu noua pictură a Bisericii.
 ANEXE. Între anii 2010-2011, la Parohia Andrăşeşti s-a ridicat o casă parohială şi a început ridicarea altei biserici.
 PREOȚI slujitori de la înființare până în prezent, în ordine cronologică:
 - preot Petrișor Constantin (1938-1969)
 - preot Săvulescu Constantin (1970-1980)
 - preot Scurtu Victor(1981-1984),
 - preot Albu Ion (1994-2015),
 - preot Macamete Marian (2010-2015).
 ACTIVITĂȚI. Parohia Andrășești are grup de cateheză în cadrul Programului Hristos împărtășit copiilor. Are parteneriat educațional „Și noi purtam chipul lui Dumnezeu“, încheiat cu Școala Gimnazială „Ștefan Copoiu” din Andrășești.
 Organizează concert de colinde religioase la Căminul Cultural și concurs de încondeiat ouă. Are cor și bibliotecă parohială funcțională.

FOTO: Laurenţiu Tătulescu, Arhid. Nicușor Silviu Dascălu
Trimite
Powered by InterChat

π 0.00815 sec - PID: 10614