Istoric - Alexandru Odobescu

 Hram: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir
 Adresa: Satul Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi
 Preot paroh: Andrei VOICU

BISERICA SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR - ALEXANDRU ODOBESCU
 
 
 ISTORICUL COMUNITĂŢII. Satul Alexandru Odobescu a luat fiinţă, la sfârşitul secolului al XIX-lea, în anul 1893, sub denumirea de Barza, ca şi alte sate din zonă, pe valea Gălăţuiului, prin împroprietărirea unor locuitori din judeţele Ilfov, Vlaşca, Prahova şi Ialomiţa, pe un număr de 383 loturi de câte 5 ha care cuprindea: 2000 mp loc de casă, 2000 mp islaz în devălmăşie, 1000 mp drumuri şi 4,5 ha teren arabil.
 Satul a luat numele de Barza după numele movilei din marginea satului, numită Movila berzelor şi a fost hotărnicit de inginerul Tancoviceanu în ziua de 6 octombrie 1892, după cum se constată din procesul-verbal dresat cu această ocazie şi semnat de el şi de primarul comunei Ciocăneşti - Mărgineni, Nicolae Dumitrescu, comună de care a aparţinut la începuturile sale. Prin decizia Ministerului Afacerilor interne nr. 13.411 din 11 august 1944, satul barza a devenit Alexandru Odobescu, pendinte de comuna Carol I (Nicolae Bălcescu).
 ISTORICUL PAROHIEI. Parohia Barza a luat fiinţă în anul 1931 prin dezlipire de la parohia Carol I (Nicolae Bălcescu).
 Referitor la biserica cu hramul Sf. Dumitru (în unele documente Sf. Dimitrie), o monografie întocmită în anul 1930, de către directorul şcolii din sat, ne spune că: Acest sat nu are biserică. Înainte de 1911, avea o bisericuţă făcută din lemn în curtea cimitirului, situat la marginea de Est a satului şi care servea numai slujirii înmormântărilor. În primăvara anului 1911 locuitorii satului, voind să aibă biserică în mijlocul satului, s-au apucat să mute biserica din cimitir în sat. Pentru aceasta a fost nevoie de aducerea unui meşter iscusit din jud. Ilfov (de unde erau veniţi sătenii bărzeni), anume Nicolae Baba. Acest meşter a aşezat biserica pe douăsprezece sănii, înjugând la ele două şiruri de câte 10 perechi de boi, iar el sus pe acoperiş avea rolul de conducător al întregului atelaj...
 Astfel, au adus-o în mijlocul satului pe locul bisericii, cu scopul de a o zidi pe dinăuntru cu cărămidă. Au fost însă opriţi de organele bisericeşti pe motivul că nu se mai poate îngădui construirea bisericilor din scândură (Directorul menţionează că din materialele acelei biserici se va construi primul local de şcoală din sat)[ Monografia (în copie), se află în posesia lui Nicolae Ţiripan.].
 După înfiinţarea parohiei, în anul 1931, la stăruinţa preotului Ioan Barbu, împreună cu fruntaşii satului, au început demersurile pentru construirea unui locaş de biserică.
 ISTORICUL BISERICII. Slujba întemeierii a fost săvârşită în ziua de 10 iulie 1932 de un sobor de preoţi cu PC Protoiereu Ec. Dimitrie Dobre şi preoţii din cercul pastoral Crucea.
 Construcţia bisericii, al cărui meşter a fost Ioan D. Ionescu din comuna Cacomeanca (astăzi, Grădiştea), va fi încheiată în anul 1942, de către preotul Marin Alecu, care a continuat lucrările punându-i un frumos mozaic, duşumea în altar, întreaga cheltuială fiind suportată de obştea satului,[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 12/1956-1957, f. 565.]târnosită fiind, în anul 1942, de către Episcopul Constanţei, Eugeniu Laiu.
 În anul 1943, meşterul V. Constantinescu din Călăraşi a făcut catapeteasma din lemn de stejar, cu icoane din lemn de tei. Stranele au fost făcute de meşterul Ion Vişan Preda din Găunoşi (Gălăţui), iar Sfânta Masă din altar a fost donată de către Vasile N. Paraschiv din acelaşi sat.
 În anul 1974 au fost efectuate lucrări de electrificare a bisericii şi casei parohiale de către I.R.E.B. Bucureşti, lucrări recepţionate în ziua de 22 decembrie 1974, respectiv 29 decembrie 1974, costul lucrărilor de 6477,70 lei fiind suportat de enoriaşii parohiei.
 Biserica a suportat reparaţii capitale în anii 1983-1984, în anul 1997, constând în decopertarea tencuielii, retencuire, ornarea cu praf de piatră şi vopsitorii. Ultimele reparaţii au fost efectuate în anul 2008, suma necesară de 5.000 lei fiind suportată de Primăria comunei Nicolae Bălcescu.[ Almanah Bisericesc2009, p. 169.]
 Acest lucru rezultă şi din textul PISANIEI:„Această sfântă biserică din satul Alexandru Odobescu, s-a pictat din nou în tehnica frescă, în anii 1983 – 1984, în vremea Preafericitului Patriarh Iustin Moisescu. Lucrările de pictură precum şi cele de reparaţii capitale s-a făcut din daniile credincioşilor parohiei sub îndrumarea preotului protoiereu Purcărea Ioan.
 Toate acestea au fost aduse la îndeplinire în urma continuei stăruinţe a preotului paroh Badea Nicolae, pictor fiind Muraru Nicolaevici.”
 ARHITECTURĂ. Biserica este în formă de cruce, construită din cărămidă, cu fundaţie şi centură din beton cu armătură de fier, are două turle, una deasupra naosului şi alta pe pridvorul bisericii
 PICTURA bisericii a fost executată în anii 1946-1947 de către Niţă Angelescu, cu cheltuieli suportate de parohie.[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1965, f. 51; dos. 4/1972, f. 100; P.C. Preot paroh Andrei Voicu în istoricul, destul de bogat, întocmit în anul 2008 pentru parohia pe care o păstoreşte, scrie că pictura a fost executată de zugravul Temistocle Grigorescu din comuna Ciocăneşti, fără însă a preciza sursa din care a preluat informaţia.] Biserica a fost repictată din nou, în tehnica frescă, în anii 1983-1984, de către pictorul Muraru Nicolaevici, care, la licitaţia organizată în ziua de 8 decembrie 1982, a prezentat oferta cea mai avantajoasă de 134.914 lei, pe baza devizului aprobat de Arhiepiscopia Bucureştilor în anul 1981, în valoare totală provizorie de 128.955 lei.
 Ultima dată pictura a fost refăcută în anii 1993-1994, lucrare în urma căreia biserica a fost resfinţită de către Preasfinţitul Părinte Nifon Mihăiţă, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor.
 ANEXE. Clopotniţa a fost construită în anul 1947 din schelet de lemn, îmbrăcată cu scândură şi acoperită cu tablă. Are două clopote.[ A.N. Călăraşi, fond Protoieria Călăraşi, dos. 3/1965, f. 51; dos. 4/1972, f. 100.]
 Parohia are casă parohială, construită în anul 1945 din pământ bătut, acoperită cu tablă. A fost locuită în decursul timpului de către preotul paroh şi familia lui.[ Ibidem.] În anul 1972 a fost vopsit acoperişul la dependinţe şi reparată casa parohială, din banii personali ai preotului Brumă.[ Ibidem, dos. 24/1972, f. 99.]
 Cimitirul în suprafaţă de 1,5 ha este situat la cca 1 km distanţă de sat înspre satul Gălăţui. Au fost efectuate demersuri de către preotul paroh la primăria comunei pentru extinderea acestuia şi a fost obţinut locul necesar. Aceasta şi pentru că o parte din cimitirul vechi este destinată îngropării morţilor cultului adventist de ziua a 7-a, cult existent.
 PREOŢII. În ceea ce priveşte personalul clerical care a slujit la această parohie, amintim: Preotul Ioan Barbu, absolvent de seminar gr. II., hirotonit preot şi numit la 7 ianuarie 1931; Preotul Marin I. Alecu, licenţiat în teologie al facultăţii din Suceava, la 1 iulie 1946, hirotonit preot la 14 octombrie 1933, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Gherontie, pe seama parohiei Baltagiul Nou din judeţul Durostor, transferat aici de la Găunoşi, începând cu 1 octombrie 1940,[ Samarian, Istoria oraşului Călăraşi..., p. 122.] acordat rangul de sachelar în anul 1943. Preotul Alecu Marin era transferat în locul preotului Nicolae Zărnescu care fusese adus disciplinar de la parohia Perieţi la parohia Barza şi acum mergea în locul preotului Marin Alecu, la Găunoşi. În anii de început ai colectivizării când preotul Marin Alecu era arestat, parohia a fost suplinită de către preotul Grigore Dumitru, ajutător la parohia Nicolae Bălcescu, iar parohia a fost girată de preotul Gh. Teodoru. Au mai slujit la această parohie preoţii Brumă Anatolie, Alecu Paulin, Badea Nicolae, Malciu Bogdan.
 În prezent, preot al parohiei Alexandru Odobescu este Voicu Andrei.
 ACTIVITĂȚI. Parohia desfășoară permanent activități sociale dedicate familiilor nevoiașe din parohie, iar ocazional pregătește pachete cu alimente pentru Căminul de Seniori din comuna Ciocănești. În cadrul parohiei se desfășoară permanent programul Hristos împărtășit copiilor. Parohia are Bibliotecă parohială.

TEXT: Nicolae Ţiripan
Trimite
Powered by InterChat

π 0.02757 sec - PID: 10133